Семинар за подобряването на жилищните условия
на уязвими ромски общности
06.04.2011

Представители на Институт "Отворено общество" – София и регионалните партньори на института в 6-те планови региона по програма „Платформа за създаване на проекти" проведоха в Стара Загора семинар на тема "Стратегическият принос на Платформа към публичните политики за подобряването на жилищните условия. Менторинг за качество".

Екипът на Институт "Отворено общество" – София представи основните резултати от работата по програмата, в рамките на която през последните 2 години над 30 НПО, училища и общини са получили техническа помощ за създаване на финансирани от оперативните програми проекти, насочени към равноправна интеграция на ромите. Общият бюджет на одобрените проекти надхвърля 6 млн. лв., като най-голяма част от средствата са насочени към инициативи в областта на образователната интеграция. В периода 2011г. – 2012 г. Институт "Отворено общество" и неговите регионални партньори планират да окажат интензивна подкрепа за постигане на реални и осезаеми за местните общности резултати от финансираните с европейски средства интеграционни проекти.

Участниците в семинара обсъдиха възможностите за подобряване на жилищните условия в уязвими ромски общности със средства по оперативна програма "Регионално развитие". Участниците се обединиха около необходимостта от приложение на цялостен интегриран модел на работа за подобряване на жилищните условия, при който мерките за строителство и ремонти се съчетават с осигуряване на заетост и достъп до образование и квалификация.

Програмата на Институт "Отворено общество" "Платформа за създаване на проекти" е част от международната инициатива "Максимални ползи за ромското включване от структурните фондове на Европейския Съюз", която се ръководи от Инициатива местно управление и реформа на публичните услуги на Институт "Отворено oбщество" – Будапеща.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us