Macro Watch:
Крайно време е да се възстанови реформаторският дневен ред
20.03.2011

Крайно време е да се възстанови реформаторският дневен ред – това е единственият начин за превръщане на България в просперираща и богата страна с висок стандарт на живот. Това заявиха независимите икономисти от групата Macro Watch по време на днешната дискусия в хотел Радисън на тема "Забравените реформи".

В икономически план изминалата 2010 година в голяма степен беше загубена заради липсата на реформи и разпускането на бюджетната дисциплина. Докато в България през 2010 година икономическият растеж беше около нулата, а заетостта и инвестициите продължиха да спадат със сериозни темпове, други страни от региона успяха да постигнат впечатляващи темпове на възстановяване именно като резултат от бюджетна дисциплина и реформи. "За съжаление обаче в същото това време в България надделя популизмът", заяви Георги Ангелов, старши икономист на Институт "Отворено общество".

Въпреки тази неблагоприятна политика, през 2010 година икономиката достигна дъното на кризата и има някои индикации за начало на възстановяване, движено от износа. Същевременно, подчерта Ангелов, заетостта продължава да спада и в този смисъл е все още твърде рано да се прогнозира доколко възстановяването на икономиката е устойчив процес. Постигането на ускорен и устойчив икономически растеж зависи и от инвестиционната активност – възвръщането на инвестиционното доверие и създаването на благоприятна среда за чужди и местни инвестиции, допълни той. (Още акценти от изказването на Георги Ангелов можете да намерите тук.)

Причините за ускоряването на инфлацията през последните месеци са същите като през 2000, 2003 и 2008 година като тогава инфлацията беше дори по-висока заради растящото вътрешно търсене. "В този смисъл инфлационните процеси, които наблюдаваме в момента не са нито безпрецедентни, нито повсеместни", заяви Георги Ганев от Центъра за либерални стратегии, който направи сравнение между ситуацията сега и тази от 2007-2008гг. Според него повечето обсъждани идеи за борба с инфлацията са доказано неефективни и дори вредни. Единственият работещ механизъм за ограничаване на инфлацията е увеличаването на конкуренцията чрез подходящи реформи.

За необходимостта от реформи говори и Георги Прохаски, председател на Центъра за икономическо развитие. Той отдели внимание на все още твърде високата административна тежест върху бизнеса, изразяваща се в тежки и непрозрачни процедури при издаването на разрешителни, липсата на напредък по отношение на регистрационните режими, неконтролираният ръст на държавните такси през последните 5-6 години, както и регулациите на монополите.

Идеята за фискален пакт е добра, тъй като това е начин за намаляване на рисковете пред стабилността, което би се отразило позитивно на развитието. Необходимо е обаче конкретните мерки във фискалния пакт да бъдат прецизирани на база на чуждестранния опит – така че да са работещи в местната институционална среда и да не могат лесно да бъдат заобиколени. Димитър Чобанов от УНСС представи германския опит в това отношение.

Пълен запис от пресконференцията на Macro Watch можете да чуете тук.

Macrо Watch е инициатива на Институт "Отворено общество" – София, която започна през 2007г. и чиято цел е периодично да анализира икономическата ситуация и рисковете пред страната.

В мартенския Macro Watch участвха икономистите: Георги Ангелов – старши икономист в Институт "Отворено общество"; Лъчезар Богданов – управляващ съдружник, Industry Watch; Георги Ганев – програмен директор, Център за либерални стратегии; Димитър Чобанов – преподавател в УНСС и Георги Прохаски – председател, Център за икономическо развитие.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us