"Отворено общество":
Нарастват случаите на полицейско насилие извън РУП
10.03.2011

Съществува тенденция за намаляване на полицейското насилие в Районните управления на полицията. Същевременно са увеличават случаите на полицейско насилие извън РУП. Това каза Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт "Отворено общество", който се позова на данни от доклада на Института от гражданското наблюдение в полицията (август-декември 2010г) и анализа на медийните публикации за случаи на полицейско насилие в периода 2004-2010г. Двата доклада бяха представени на пресконференция, на която присъстваха комисар Милчо Енев, директор на Главна дирекция "Охранителна полиция" в МВР и комисар Николай Григоров, началник отдел "Охранителна полиция".

За периода август-декември 2010 година има подобрение на само два от общо 14-те наблюдавани показателя, каза Звезда Ванкова, национален координатор на проекта "Гражданско наблюдение в полицията". Става дума за показателите "Сигнали за злоупотреба със сила" и "Отношение на полицейските служители към задържаните лица". Същевременно, изтъкна Ванкова, се наблюдава частично влошаване на показателите "Информираност на задържаните за правата им", "Достъп до правна помощ", "Осигуряване на храна на задържаните" и "Водене на документацията по задържане". (Основни изводи от доклада можете да прочетете тук.)

Комисар Енев отдаде влошаването на резултатите по част от наблюдаваните показатели на временната липса на гражданско наблюдение в РУП. Той призна, че гражданското наблюдение често е по-ефективно от системата за вътрешен контрол в МВР. Същевременно Енев, който е и ръководител на постоянната работна група за правата на човека към МВР изтъкна, че министерството е спечелило проект, в рамките на който всички служители на МВР с полицейски функции ще преминат специално обучение по права на човека.

На този фон зачестяват случаите на полицейско насилие извън РУП, заяви Иванка Иванова, директор на Правна програма в Институт "Отворено общество", която обобщи медийните публикации по случаите на полицейско насилие в периода 2004-2010г. 13 от тези случаи са завършили със смърт, което прави средно по два смъртни случая на година за изследвания период. Същевременно медиите информират за голям брой случаи (25), в които полицейското насилие е било извършено или по време на операция по задържане на престъпник или по време на разпит. Това говори за лошо планиране, което пък впоследствие компрометира наказателния процес, изтъкна Иванова.

Проектът "Гражданско наблюдение в полицията" се осъществява от Институт "Отворено общество" – София по одобрена от Главна дирекция "Охранителна полиция" методология. Целта е изграждане на доверие между полицията и местната общност и осигуряване на прозрачност на полицейската институция.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us