Проект "Гражданско наблюдение в полицията" набира доброволци
16.03.2007

Институт "Отворено общество"- София набира доброволци по проект "Гражданско наблюдение в полицията". Гражданският наблюдател осъществява независимо и безпристрастно наблюдение върху дейността на районните полицейски управления в София чрез регулярни посещения в РПУ 2 до 3 пъти месечно.

Кандидатите за доброволци - граждански наблюдатели трябва да са навършили 18 г., да са неосъждани, да не са настоящи или бивши служители в системата на МВР и да имат време и желание за полагане на безвъзмезден труд. Продължителността на проекта е 9 месеца.

Проектът "Гражданско наблюдение в полицията" стартира през 2004 година. Той си поставя за цел да изгради доверие между полицията и местната общност, както и да осигури прозрачността на полицейската институция.

При проявен интерес, изпращайте автобиография и заявление за участие до 9 април 2007 г. на адрес: София 1000, ул. Солунска 56, Институт "Отворено общество" – София или на e-mail z.vankova@osf.bg. За повече информация тел. (+359 2) 9306618 или http://www.osi.bg 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us