Пресата: Новият закон "Кушлев" може да засегне
до 400 000 домакинства
25.11.2010

Между 100 хиляди и 400 хиляди български домакинства могат да попаднат под ударите на новия проектозакон за отнемане в полза на държавата имущество, придобито от престъпна или друга незаконна дейност. Това пише вестник Дневник, позовавайки се на изчисленията на икономиста Георги Ганев от Центъра за либерални стратегии. Вчера Ганев, заедно с Йонко Грозев (ЦЛС), Иванка Иванова от Институт "Отворено общество" и Рада Смедовска от Фондация РискМонитор участваха в публична дискусия на тема "Гражданска конфискация на престъпно имущество".

През последните 15 години нерегистрираните доходи у нас са между 50 и 200 милиарда лева, пише Дневник. Към тях трябва да се добави другият основен източник на доход с трудно доказуем произход – емигрантските пари, които по данни на БНБ възлизат на около 30 милиарда лева за последните 12 години.

Според Йонко Грозев поправките в закона за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност прекрачват дори и минималните стандарти за защита на човешките права, пише електронното издание Mediapool. "Основната критика на експертите бе съсредоточена върху възможността държавата да преследва и отнема имущество, което не е придобито от престъпен или незаконен начин. Това се реализира чрез допускането в законопроекта, че всяко имущество над 60 хиляди лева, чийто произход не може да бъде доказан документално, е придобито по престъпен или незаконен начин", пише още Mediapool.

Вестник Сега цитира директора на Правна програма в "Отворено общество" Иванка Иванова, която предупреди, че законът, вместо да преследва малко на брой, но големи богатства, може да се насочи към много, но малки такива. "В проектозакона няма и механизми за събиране на пари, а само за източването им", казва още Иванова, цитирана от Сега.

По време на дискусията, организирана от Институт "Отворено общество", Центъра за либерални стратегии и Фондация РискМонитор бяха представени резултатите от сравнително-правното изследване "Какво (не) знаем за отнемането на имущество, придобито от престъпна дейност". В него се прави преглед на законодателството в областта на гражданската конфискация на престъпно имущество във Франция, Германия, Ирландия, Италия, Южна Африка, Швейцария, Англия и САЩ.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us