Какво (не) знаем за отнемането на имущество,
придобито от престъпна дейност
24.11.2010

Новият проектозакон за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност презюмира, че имущество, чийто произход не може да бъде доказан, е резултат на престъпна дейност. Това е една от основните слабости на проектозакона, каза Йонко Грозев от Центъра за либерални стратегии по време на дискусията "Гражданска конфискация на престъпно имущество". Грозев заяви още, че в проекта за Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД) липсва точна дефиниция на термина "незаконна дейност".

Предварителната оценка на въздействието на предложения проект за ЗОПДИППД показва, че той може да засегне потенциално между 80 000 и 400 000 български домакинства, които през последните 15 години са натрупали имущество в размер над 65 хиляди лева и не могат да докажат неговия законен произход. Това заяви Георги Ганев от Центъра за либерални стратегии. Става дума за домакинства, чиито членове са или заети в нерегистрираната икономика, или са получили доходи от работа в чужбина и не са ги регистрирали в България. Това създава предпоставка гражданската конфискация да бъде използвана като инструмент срещу дребните престъпления, а не толкова срещу едрата организирана престъпност, какъвто е първоначалния замисъл на закона, каза Иванка Иванова, директор на Правна програма в Институт "Отворено общество". Вместо да генерира средства за държавата чрез конфискация на имущество, има опасност от т.нар. "Комисия Кушлев" да изтичат средства, предупреди още Иванова, визирайки големите разходи по управление на запорираното имущество или реалната опасност от "неуспешно осребряване" на конфискуваното имущество. Другата голяма опасност, според нея, е възможността за засягане на интересите на трети добросъвестни лица, в резултат на което е възможно да се стигне до множество искове по Закона за отговорността на държавата.

По време на дискусията, организирана от Институт "Отворено общество", Центъра за либерални стратегии и Фондация РискМонитор бяха представени резултатите от сравнително-правното изследване "Какво (не) знаем за отнемането на имущество, придобито от престъпна дейност". В него се прави преглед на законодателството в областта на гражданската конфискация на престъпно имущество във Франция, Германия, Ирландия, Италия, Южна Африка, Швейцария, Англия и САЩ.

Пълен запис на дискусията можете да чуете тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us