Държавният департамент на САЩ цитира изследване на "Отворено общество"
08.03.2007

В последния Годишен доклад за състоянието на правата на човека, Държавният департамент на САЩ се позовава на изследване на Институт "Отворено общество" – София. В доклада, който беше разпространен на 6 март 2007 година, се цитират резултатите от проекта "Гражданско наблюдение в полицията", където между другото се казва: "Независимо от факта, че законът предвижда право на защита по време на задържането, липсата на своевременен достъп до подобна защита продължава да представлява проблем, показва изследването на Институт "Отворено общество"". В доклада на Държавния департамент се цитира и констатацията, че много полицейски управления не разполагат с прецизен списък на служебни защитници. "Институт "Отворено общество" съобщава и за случаи, при които задържаните не са били информирани за повдигнатите срещу тях обвинения, както и за правата им по закон", пише още в Годишния доклад за правата на човека.

Проектът "Гражданско наблюдение в полицията" на Институт "Отворено общество" стартира първоначално в град Плевен (2004г.) и последствие се разпространи и върху деветте Районни полицейски управления на територията на град София. Проектът се осъществява в партньорство с Генерална Дирекция "Полиция", Столична дирекция "Полиция" и Столична община. През 2007 година Институт "Отворено общество" – София планира разширяване и популяризиране на практиката на гражданско наблюдение в градовете Варна, Бургас, Пловдив и продължаване на проекта в София и Плевен.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us