Необходимо е повишаване на благосъстоянието,
а не специални реформи в сферата на миграционните политики
21.09.2010

Големите разлики в нивата на заплащане в България и в Западна Европа, както и ниското ниво на публичните услуги у нас, са основните фактори за емиграция. В този смисъл специални политики по отношение на емигрантите не са необходими, а са необходими реформи, които да доведат до подобряване на цялостното благосъстояние на българите.

Това заяви Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт "Отворено общество" – София по време на конференцията "Тенденции в трансграничната миграция на работна сила и свободното движение на хора – ефекти за България". Той подчерта, че евентуалното прокарване на специални политики по отношение на емиграцията би довело до разходвали много публични средства и биха били обречени на неуспех.

Притокът на средства, постъпващи от български емигранти към страната ни е по-голям от размера на усвоените еврофондове, заяви Георги Ангелов, старши икономист на "Отворено общество". България се нарежда на второ място в ЕС (след Румъния) по размер на парични трансфери от нейни емигранти. В своята презентация Ангелов подчерта, че през последните години се забелязва известен спад на броя на емигрантите, като същевременно обаче се е увеличил броят на българските студенти в чужбина.

По отношение на миграционните потоци от и към България съществува информационен дефицит, най-вече поради липсата на единно държавна звено, което да се занимава в тази проблематика, както и поради липсата на достатъчно финансиране за изследвания на тази област, каза Звезда Ванкова от "Отворено общество". Представяйки основните изводи и препоръки, съдържащи се в доклада "Тенденции в трансграничната миграция на работна сила и свободното движение на хора – ефекти за България" Ванкова подчерта, че е необходимо да се балансира диспропорцията между управлението на еврофондовете и миграционната политика. Експертите, изготвили доклада освен това препоръчват да се създаде специализиран орган за по-ефективно управление на политиката по миграция.

В рамките на конференцията Евелина Стайкова от Нов български университет представи основни момента от изследването си (осъществено заедно с Тихомира Трифонова) за имигрантите в България, а д-р Евгения Маркова от Лондонския столичен университет говори за българската емиграция в Лондон, Брайтън и на гръцкия остров Родос.

Пълен запис на конференцията можете да чуете тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us