Проект "Гражданско наблюдение в полицията" набира изпълнители
21.02.2007

Правна програма на Институт "Отворено общество" – София набира предложения за изпълнител на проект "Гражданско наблюдение в полицията" за градовете Пловдив, Варна, Бургас и Плевен. Проектът, който стартира през 2004 година, си поставя за цел да изгради доверие между полицията и местната общност, както и да осигури прозрачността на полицейската институция.

Изпълнител на проект "Гражданско наблюдение в полицията" може да бъде сдружение с нестопанска цел или фондация, която е регистрирана, изпълнява основната си дейност и има опит в работата с полицията и/или местната общност в града, за който кандидатства.

Повече подробности за отговорностите и задълженията на изпълнителите на проект "Гражданско наблюдение в полицията" може да намерите тук.

За допълнителна информация по проекта се обръщайте към Звезда Ванкова на e-mail z.vankova@osf.bg до 1 март 2007г.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us