Изследване на правните проблеми в България
31.03.2010

През последните 3 и половина години почти половината от българските граждани (46,3%) са се сблъскали с труден за разрешаване правен проблем, но в повече от една четвърт от случаите засегнатите не са предприели никакви действия за неговото разрешаване и са приели да понесат негативните му последици.

Това сочат резултатите от изследването на Институт "Отворено общество" – София за правните проблеми в България, направено по метода на justiciable events. Най-голям е относителният дял на проблемите, свързани с потреблението на стоки и услуги (22,23%), следван от проблемите, породени от отношения със съседи (15,20%) и получаването на социални и други подобни помощи от държавата и общините (11,08%).

Най-сериозната причина за бездействие на гражданите при наличието на правен проблем е усещането за безпомощност ("Не мисля, че щях да постигна някакъв резултат" - 43%) и недоверието в ефективността на правната система (11%). На второ място е липсата на пари (13%) и рискът, че решаването на проблема може да отнеме твърде много време (9,5%).

Изследването беше представено от д-р Мартин Граматиков от Правния факултет на Университета Тилбург (Холандия), който е автор на публикацията. Той изтъкна, че голяма част от правните проблеми на хората остават нерешени, вследствие на което гражданите, а и обществото като цяло, понасят значителни щети под формата на стрес, загуба на пари и време.

Участниците в последвалата дискусия наблегнаха върху необходимостта от разтоварване на съдебната система от спорове, които могат да бъдат решени чрез медиация или арбитраж, чрез увеличаване на стимулите за постигане на споразумение между страните и осигуряване на достъпна правна информация за гражданите. Председателят на Върховния административен съд Константин Пенчев призова да се помисли върху възможността за отпадането на чл.119 от Конституцията, според който правораздаването в България се осъществява единствено от съдилищата, а извънредни съдилища не се допускат. "Трябва да има особена юрисдикция по места. Не само съдът трябва да правораздава – по-важното е да се решават проблемите на хората", изтъкна Константин Пенчев.

В дискусията участваха и членове на Висшия съдебен съвет и Инспектората към него, представители на Министерство на правосъдието и неправителствени организации.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us