МВР - максимум пари срещу минимум данни
18.01.2010

България отделя един от най-високите бюджети за МВР, но публикува най-оскъдната информация за него на фона на европейската практика. Този парадокс е сред основните открития на екипа експерти, работили над изследването на Институт "Отворено общество" - София и Програма Достъп до информация "Какво (не) знаем за МВР". Авторите му твърдят, че по данни от 2008 г. България отделя цели 3% от БВП за обществен ред и сигурност, а това е доста над средното за страните в ЕС, където полицейските органи се ползват с 1,8% от БВП. Високият бюджет силно контрастира с публичната информация за него. Авторите на изследването сравняват България с девет други развити демокрации и достигат до извода, че тъкмо тя предоставя най-малко данни за това как нейната полиция харчи парите на данъкоплатците.

Основните тези от доклада на "Отворено общество" и Програма Достъп до информация бяха представени по време на конференцията “Какво (не) знаем за МВР”, която се проведе на 19 януари, вторник. В хода на събитието заместник-министърът на вътрешните работи д-р Веселин Вучков оповести разсекретена наскоро актуална информация за организационната и щатна структура на МВР.

Предварителният етап на изследването обхваща 10 страни – Австралия, Австрия, Белгия, Германия, Дания, Канада, Люксембург, САЩ, Франция и Швейцария. Шест от страните са членки на ЕС, а четири – не са.

Всички 10 разглеждани държави публикуват бюджетна информация за МВР и полицията (вкл. бюджет на полицията и бюджетните разходи по пера), брой на служителите и разпределението им по региони и общ брой на подадени сигнали от граждани за извършени престъпления. 8 от 10-те разглеждани държави публикуват и данни за брой на подадените жалби от граждани срещу неправомерно поведение на полицаи.

От всички разгледани държави, Германия публикува най-много информация за работата на полицейските си органи – има данни по 16 от 18-те категории информация от изследвания списък. Следва Канада, която публикува данни по 13 от 18-те категории. Половината от страните публикуват данни по 12 от разгледаните 18 категории информация. Белгия и Люксембург публикуват данни по 10 от 18-те разглеждани категории. Австралия публикува данни по 9 от 18-те категории.

За сравнение – в България се поддържа информация в интернет само за една (1) от разглежданите категории, а именно – общ бюджет на МВР. По три други категории има еднократно публикувана информация на интернет страницата на МВР - бюджет полиция, разходи и приходи в бюджета на МВР. Тя обаче е дадена в твърде обобщени категории и не отговоря на систематичността и пълнотата на данните за бюджета на полицията, които се публикуват в останалите разглеждани държави.

Доверието на гражданите в полицията в България, страната, чиято полиция съобщава най-малко за себе си, е най-ниско, в сравнение с останалите разглеждани държави от ЕС. Според изследване на Евробарометър само 25% от българските граждани са склонни да се доверят на полицията. Германия и Дания са страните от ЕС, които публикуват най-много информация за МВР и полицията си в това изследване и в същото време техните полиции се ползват с най-високо обществено доверие в ЕС. В целия ЕС само полицията на Финландия има по-високо обществено доверие, а Дания и Германия са непосредствено на второ и трето място – Дания с 88% доверие на гражданите в полицията, а Германия – със 79%. Средното ниво на доверие за ЕС е 63%.

Още сравнителни данни от изследването можете да намерите тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us