Международна среща
"Ранен достъп до адвокат – състояние и перспективи"
01.11.2009

Институт "Отворено общество", Justice Initiative и Националното бюро за правна помощ организираха първа среща на Международната мрежа за правна помощ "Ранен достъп до адвокат – състояние и перспективи". Създаването на мрежата има за задача да улесни обмена на опит и информация между страните от Източна Европа и бившия Съветски съюз, които се намират на различни етапи от реформиране на своите национални системи за предоставяне на правна помощ.

Заза Наморадзе, директор на Justice Initiative към Институт Отворено общество-Будапеща, говори за стандартите и практиките в Европа по отношение на ранния достъп до адвокат. Участниците в дискусията обсъдиха предизвикателствата, пред които са изправени националните институции за правна помощ при осигуряването на ранен достъп до адвокат в полицейските управления. В този смисъл особено внимание привлече презентацията на Ед Кейп, професор по наказателно право и практика в University West of England, който говори за ролята на адвоката и правната помощ в полицейския участък в Англия и Уелс.

На срещата присъстваха още Вася Илиева, председател на Националното бюро за правна помощ, представители на Отворено общество или мрежата “Сорос” от Грузия, Молдова, Монголия, Украйна, Казахстан и Киргистан, както и представители на националните бюра за правна помощ от тези страни.

Институт "Отворено общество" – София участва активно в изграждането на Международната помощ за правна помощ и счита, че със своя нов закон за Правна помощ и създаването на Национално бюро за правна помощ (които бяха представени по време на срещата), България представлява един успешен пример и модел за страните от региона.

 

 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us