Ранен достъп до адвокат – състояние и перспективи
28.10.2009

Институт "Отворено общество", Justice Initiative и Националното бюро за правна помощ организират първа среща на Международната мрежа за правна помощ "Ранен достъп до адвокат – състояние и перспективи". Създаването на мрежата има за задача да улесни обмена на опит и информация между страните от Източна Европа и бившия Съветски съюз, които се намират на различни етапи от реформиране на своите национални системи за предоставяне на правна помощ. Институт "Отворено общество" – София участва активно в този процес и счита, че със своя нов закон за Правна помощ и създаването на Национално бюро за правна помощ, България представлява един успешен пример и модел за страните от региона.

Участие в срещата, която ще се проведе на 30 и 31 октомври, ще вземат Заза Наморадзе, Директор, Justice Initiative, Отворено общество – Будапеща, Вася Илиева, Председател на Националното бюро за правна помощ, представители на Отворено общество или мрежата "Сорос" от Грузия, Молдова, Монголия, Украйна, Казахстан и Киргистан. Очакват се и представители на националните бюра за правна помощ от тези страни.

Целта на събитието е в експертен формат да се обсъдят предизвикателствата, пред които са изправени националните институции за правна помощ при осигуряването на ранен достъп до адвокат в полицейските управления, както и да се определи нуждата от извеждането на тази област като приоритетна в тяхната работа.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us