"Отворено общество" настоява за цялостна реформа на
Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
23.07.2009

Институт "Отворено общество" – София настоява за цялостна и задълбочена реформа на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС). Експерти на Института със загриженост констатират, че в момент, в който новосформираният Парламент обсъжда промени в Правилника си, текстовете на предложенията не са публикувани дори в интернет и върху тях не може да се проведе обществено обсъждане. "ПОДНС има статут на закон, т.е. предложенията за промени в него, направени в рамките на новото НС, мотивите към тях и протоколите от заседанията на Времената комисия трябва да бъдат публично достъпни", пише в становището на "Отворено общество".

Експертите на "Отворено общество" припомнят, че изработването на качествено законодателство и сътрудничество с гражданското общество са два от основните принципи на управленската политика на ГЕРБ. В този смисъл "Отворено общество" настоява Временната комисия за промени в ПОДНС да се фокусира върху необходимостта от дълбоки и съществени промени в Правилника, "които да отразяват мотивите и характера на промените, предлагани с Концепцията за нов Закон за нормативните актове и да гарантират прозрачност и предвидимост на законодателния процес."

Пълния текст на препоръките на Институт "Отворено общество" – София можете да намерите тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us