Неправителствени организации:
Кадровата политика на ВСС буди безпокойство
17.06.2009

Неправителствени правни организации изразиха силното си притеснение от провежданата кадрова политика на Висшия съдебен съвет и по-специално от нежеланието на ВСС да вземе под внимание сигнали за корупция при атестирането на кандидати да нови административни ръководители на съдебната система.

В отворено писмо до ВСС, представители на 15 НПО припомнят изнесените в пресата информации за конфликт на интереси и лошо управление в Софийски градски съд. "Призоваваме Висшия съдебен съвет при избора на нов председател на Софийски градски съд да обсъди внимателно и задълбочено изнесената информация и да се произнесе с ясно становище за качествата на отделните кандидати за този пост, включително и да даде категорична оценка на досегашното управление на съда", се казва в писмото.

Представителите на неправителствените организации заявяват още, че "изборът на почтени, компетентни и опитни ръководители в съдебната система е от ключово значение за върховенството на закона в България и за доверието на българските граждани в правосъдието."

Пълния текст на отвореното писмо можете да прочетете тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us