Върховенството на закона в ЕС и българският казус
24.04.2009

Институт "Отворено общество" – София и Центърът за изследване на европейски политики (CEPS ) организират на 24 април в Брюксел конференция на тема "Защита върховенството на закона в разширения Европейски съюз. Казусите България и Румъния". Конференцията е организирана в рамките на изследователски проект, който има за цел да направи независима оценка на националното управление и върховенство на закона в разширения ЕС. Разглеждайки примерите на България и Румъния, проектът цели да инициира дебат по проблемите и възможностите за защита на върховенството на закона във всички европейски страни-членки.

В рамките на конференцията ще бъдат представени окончателните резултати от проекта, които ще бъдат дискутирани с експерти и практици, участващи във формирането на политики на европейско ниво. Директорът на Правна програма на Институт "Отворено общество" – София Иванка Иванова ще представи перспективите и предизвикателствата пред върховенството на закона в България.

Още за дневния ред на конференцията можете да намерите тук, а пълния текст на доклада - тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us