Близо половината българи са се сблъсквали
с труден за решаване правен проблем
19.03.2009

През последните три и половина години 46,3 процента от българските граждани са имали сблъсък с труден за разрешаване правен проблем. Най-голям е относителният дял на проблемите, свързани с потреблението на стоки и услуги (22,23%), следван от проблемите, породени от отношения със съседи (15,20%) и получаването на социални и други подобни помощи от държавата и общините.

Това сочат предварителните резултати от изследването на д-р Мартин Граматиков от Правния факултет на Университета Тилбург (Холандия), осъществено със съдействието на Институт "Отворено общество" – София. Д-р Граматиков, който представи основните акценти от проучването, заяви, че формалните механизми за решаване на правните проблеми не са достатъчно ефективни, а неформалните на практика липсват. Разрешаването на проблемите в голям брой от случаите се замества от "изоставяне" на проблема и понасяне на вредните му последици

Участниците в последвалата дискусия, която се проведе в хотел "Радисън" направиха конкретни препоръки за административни и законодателни мерки в няколко насоки. На първо място те препоръчаха засилване ролята на алтернативното решаване на спорове, и по-специално медиацията. Втората група препоръки беше насочена от една страна към подобряване на достъпа на гражданите до социални помощи и услуги, и от друга - към осигуряване на правната информация чрез държавната и общинска администрация. Не на последно място участниците в дискусията препоръчаха да се развие системата за първична правна помощ и нейното популяризиране, което може да се осъществи и чрез правните клиники към университетите.

Институт "Отворено общество" – София предвижда издаването на книжка с пълните резултати от изследването и представените по време на дискусията мнения.

 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us