"Отворено общество": Липсва независим орган,
който да разследва неправомерни полицейски действия
27.01.2009

Двата смъртни случая при 24-часовото полицейско задържане в последните седмици потвърждават необходимостта от предприемането на системни мерки от страна на МВР, които да гарантират спазването на нормативните изисквания по отношение на полицейското задържане.

Това се казва в становище на Институт "Отворено общество" – София, който, чрез своята Правна програма, осъществява наблюдение в 41 Районни полицейски управления в страната.

Основните констатации по проект "Гражданско наблюдение в полицията" сочат, че не се спазват нормативните изисквания по отношение на достъпа до адвокатска защита и материалните условия за настаняване на задържани лица в РПУ.

От 2005г. гражданските наблюдатели многократно подчертават в своите доклади, че достъпът до правна помощ на задържаните лица в рамките на 24 - часовото задържане все още е ограничен. Това се дължи главно на липсата на ефективен механизъм за координация между адвокатските съвети и полицията при предоставянето на правна помощ, както и на факта, че все още има полицейски служители, които не са убедени в смисъла от предоставяне на правна помощ в рамките на 24- часовото полицейското задържане.

От общо 800 посещения на гражданските наблюдатели в последната година и половина са подадени шест сигнала за злоупотреба със сила от страна на полицаи, като по четири, след вътрешна полицейска проверка, не са установени нарушения. Въпреки това, тревожен остава фактът, че в България липсва независим орган за разследване на неправомерни полицейски действия, каквато е международната практика.

Практиката на гражданско наблюдение в полицията се осъществява от 2005г. В периода септември 2007 - август 2008 са осъществени общо 800 посещения на 160 доброволци – граждански наблюдатели в 41 РПУ на територията на градовете София, Пловдив и Плевен и Областна дирекция "Полиция" във Варна и Бургас. Проведени са интервюта с общо 249 задържани лица.

Проект "Гражданско наблюдение в полицията" се осъществен по методология, одобрена от Генерална дирекция "Полиция". Основната му цел е изграждане на доверие между полицията и местната общност и осигуряване на прозрачност на полицейската институция.

Пълния текст на становището можете да прочетете тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us