Дискусия по Стратегията за съдебна реформа
23.01.2009

Министерството на правосъдието, съвместно с Институт "Отворено общество" – София, организира дискусия по проект за Стратегията за съдебна реформа за периода 2009-2013 г. в сектор "Равен достъп до правосъдие".

В дискусията участваха министърът на правосъдието Миглена Тачева, Вася Илиева, председател на Националното бюро за правна помощ и Заза Наморадзе, директор Правна инициатива на "Отворено общество" – Будапеща. В дебата се включиха и представители на Висшия съдебен съвет, на върховните съдилища и Главна прокуратура, Висшия адвокатски съвет, Министерството на вътрешните работи и други държавни институции, представители на професионални организации на магистрати, неправителствени организации и медии.

По време на дискусията министърът на правосъдието Миглена Тачева обяви готовността на изпълнителната власт да изработи наредба, която да разписва механизмите на предоставяне на правно помощ от адвокат във възможно най-ранен етап. Това ще стане в кратки срокове, още преди утвърждаването на Стратегията за реформа на съдебната система за периода 2009 -2013 г. – заяви министър Тачева. Тя изрази удовлетворение от факта, че Националното бюро за правна помощ предлага добра стратегия в областта "Достъп до правосъдие".

Да се организира информационна кампания за популяризиране на достъпа до правна помощ – това е записано още в приоритетите на Стратегията за реформа на съдебната система за 2008 – 2013 година в сектор "Равен достъп да правосъдие". Националният регистър за правна помощ трябва да стане публичен и да се актуализира. Участниците в дискусията призоваха и за провеждането на специализирано обучение с адвокатите, вписани в Националния регистър за правна помощ, стана ясно още на обсъждането. Една от мерките за подобряване на работата е създаването на координационен съвет, в който да влязат представители на Националното бюра за правна помощ, Министерство на правосъдието, Висшия адвокатски съвет, ВСС, МВР, съдебната система и прокуратурата.

 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us