Правителството одобри концепцията за проект на нов ЗНА
18.12.2008

На свое заседание правителството одобри Концепцията за проект за нов Закон за нормативните актове (ЗНА). Основната цел на Концепцията е да се избегнат съществуващите недостатъци в действащата правна рамка и практиката по изготвянето и прилагането на нормативни актове в България.

Приемането на Концепцията е плод на активното сътрудничество между Министерството на правосъдието, Народното събрание и неправителствени организации. Основна роля в този диалог изигра Институт "Отворено общество" – София в лицето на неговата Правна програма и експертите Иванка Иванова, Мария Тодорова и Георги Ангелов. През септември "Отворено общество" организира широка дискусия, в която участваха министърът на правосъдието Меглена Тачева и председателят на Народното събрание Георги Пирински. Голяма част позициите, защитени от "Отворено общество" в неговото Становище намериха място в окончателния вариант на Концепцията за проект на нов ЗНА.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us