Нов доклад по проекта "Гражданско наблюдение в полицията"
17.12.2008

Поредният доклад по проекта "Гражданско наблюдение в полицията" на Институт "Отворено общество" – София констатира два нови проблема: голямо текучество на кадри в структурите на полицията и слаба мотивация за работа в системата на МВР на територията на Столична дирекция "Полиция".

Докладът е изготвен на базата на общо 800 посещения на 160 доброволци–граждански наблюдатели в 41 РПУ на територията на градовете София, Пловдив и Плевен и Областна дирекция "Полиция" във Варна и Бургас в периода септември 2007 - август 2008 г. Проведени са интервюта с общо 249 задържани лица.

От наблюдаваните общо 14 показателя, по пет е констатирано подобрение в сравнение с началото на проекта през юли 2007г. Те са: информираност на задържаните за правата им, осигуряване на храна при 24 часово задържане, отношение на полицейските служители към задържаните, водене на документацията и поддържане на хигиена в РПУ. В резултат от работата на гражданските наблюдатели по проекта, на задържаните лица вече се осигурява храна в общоприетото време във всички наблюдавани РПУ

Частично подобрение има по шест от показателите, а по други три от тях - условия на работа на полицаите, осигуряване на медицинска помощ и преводач на задържаните – промяна няма.

От стартирането на практиката на гражданско наблюдение в град София през 2005г., Институт "Отворено общество" многократно подчертава в докладите по проекта изключително лошите материално-битови условия, при които работят полицаите. Те се отразяват негативно върху качеството на полицейската работа и от там пряко влияят на нарушенията на правата на задържаните лица.

Проект "Гражданско наблюдение в полицията" е осъществен по методология, одобрена от Генерална дирекция "Полиция". Основната му цел е изграждане на доверие между полицията и местната общност и осигуряване на прозрачност на полицейската институция.

Тук можете да намерите докладите по проекта "Гражданско наблюдение в полицията" за градовете Варна, Бургас, Пловдив и Плевен. Пълния текст на националния доклад можете да намерите тук.

Интервю със Звезда Ванкова, координатор на Правна програма на "Отворено общество" за БНР можете да прочетете тук.

 

 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us