Как да изглежда новия Закон за нормативните актове
19.09.2008

Незадоволителното качество на законите, честото несъобразяване с по-висшите по сила нормативни актове и честото несъответствие на законопроектите с правото на ЕС. Това са само част от проблемите, свързани с изготвянето и приемането на проекти на нормативни актове, върху които акцентира министърът на правосъдието Миглена Тачева. Тя направи това по време на дискусията, организирана от Министерството на правосъдието и Институт "Отворено общество" – София, на която беше обсъдена концепцията за нов Закон за нормативните актове. Концепцията, представена от министър Тачева, съдържа редица законодателни, административни и организационни мерки за подобряване на качеството на нормотворческия процес и за повишаване ефективността на нормативните актове.

Председателят на Народното събрание Георги Пирински, който откри дискусията, изтъкна, че в обществото се чувства остра необходимост от действащо законодателство. Изпълнителният директор на "Отворено общество" Георги Стойчев пък изрази надеждата, че работата по новия Закон за нормативните актове ще демонстрира ново, по-добро взаимодействие между законодателната и изпълнителната власт. В дискусията, която се проведе в хотел "Шератон" участваха представители на Висшия съдебен съвет, на академичните среди и на редица неправителствени организации.

 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us