"Отворено общество" организира обучения за полицаи и адвокати
22.07.2008

Институт "Отворено общество" – София организира обучения за полицаи и адвокати като част от проект "Правна помощ при полицейското задържане". Обученията ще се проведат на 24 и 25 юли 2008 г. в с. Арбанаси.

Проектът "Предоставяне на правна помощ при полицейско задържане", осъществяван от Институт "Отворено общество" – София, съвместно с Правната инициатива на институт "Отворено общество" – Будапеща, има за цел да подобри достъпа до качествена правна помощ на задържани от полицията лица. Той предвижда въвеждането на пилотен модел за предоставяне на правна помощ от дежурни адвокати, които осигуряват юридически консултации и представителство на задържани от полицията лица.

Обученията ще се осъществят от експерти на "Отворено общество" и ще се проведат под формата на свободни дискусии и интерактивни занимания. Полицейските служители от ОДП и РПУ – Велико Търново ще бъдат подробно запознати с правото на задържаните лица да получат правна помощ, заплащана от държавата. Адвокатите от адвокатска колегия – гр. Велико Търново ще обсъждат ролята на дежурните адвокати в първите 24 часа от задържането. И двете групи ще бъдат запознати с процедурата по въвеждане на пилотната схема за предоставяне на правна помощ от дежурни адвокати.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us