"Отворено общество": България може да загуби
близо 1 275 000 евро по ФАР
18.07.2008

България може да загуби близо 1 275 000 евро по програма ФАР, предназначени за модернизация на остарялата материалната база на районните полицейски управления (РПУ). Това ще стане, ако не бъде проведен нов търг по Закона за обществените поръчки до ноември 2008г., както е регламентирано във Финансовото споразумение по Национална програма ФАР 2005. Това се казва в доклада на Институт "Отворено общество" - София "Гражданско наблюдение в полицията".

Докладът е изготвен въз основа на 375 посещения на 160 доброволци–граждански наблюдатели в 41 РПУ в градовете София, Пловдив, Плевен и ОДП- Варна и Бургас в периода септември 2007г. – януари 2008г. Те извършват посещения в РПУ без предварително предупреждение и следят за спазването на нормативните изисквания по отношение на задържането на лица за 24 часа в полицията. Проект "Гражданско наблюдение в полицията" на Институт "Отворено общество" се осъществява по методология, одобрена от Генерална дирекция "Полиция".

Един от основните проблеми, констатирани в рамките на проекта, е лошата материална база и липсата на добри условия в РПУ.

От наблюдаваните общо 14 показателя по проекта, по седем има частично подобрение в сравнение с предходния период.

При 24 часовото задържане през отчетния период са регистрирани повече посещения на адвокат в сравнение с предходния, но като цяло, въпреки частичния напредък, достъпът до правна помощ все още е ограничен.

Пълният текст на доклада можете да прочетете тук. Тук можете да прочетете и регионалните доклади от София, Пловдив, Варна, Бургас и Плевен.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us