"Отворено общество" търси координатор по проект
"Предоставяне на правна помощ при полицейско задържане"
17.07.2008

Институт "Отворено общество" – София Правна инициатива на Институт "Отворено общество" – Будапеща обявяват конкурс за координатор на непълен работен ден по проект "Предоставяне на правна помощ при полицейско задържане". Координаторът на проекта ще работи във Велико Търново и ще подпомага изпълнението на предвидените дейности като наблюдава прилагането на модела за предоставяне на правна помощ при полицейско задържане, ще осъществява връзка със заинтересованите длъжностни лица и институции, ще събира информация и статистически данни и ще изготвя доклади.

Кандидатите за позицията трябва да имат висше образование, за предпочитане в областта на правото или социалните науки; да владеят английски език и да имат компютърна грамотност.

Крайният срок за подаване на документите е 20 юли.

Повече подробности за новата позиция можете да намерите тук.

Проектът "Предоставяне на правна помощ при полицейско задържане" има за цел да подобри достъпа до качествена правна помощ на задържани от полицията лица. Той предвижда въвеждането на пилотен модел за предоставяне на правна помощ от дежурни адвокати, които осигуряват юридически консултации и представителство на задържани от полицията лица.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us