Стартира проект "Предоставяне на правна помощ
при полицейско задържане"
17.06.2008

"Реформата в съдебната система не се свежда единствено до борбата с корупцията и организираната престъпност". Това каза Иванка Иванова, директор на Правна програма в Институт "Отворено общество" – София при представянето на проекта "Предоставяне на правна помощ при полицейско задържане". Проектът, който е съвместна инициатива на "Отворено общество", Министерството на правосъдието, Национална служба "Полиция", Висшия адвокатски съвет и Националното бюро за правна помощ цели да подобри достъпа до правна помощ по време на 24 часовото полицейско задържане чрез осигуряване на по-добра координация между полицията и местните адвокатски колегии в процеса на определяне на адвокат.

В момента МВР не изнася официална информация за броя на задържаните лица и в този смисъл е много трудно да се определи колко от тях се възползват от правата, предоставени им от Закона за правната помощ, изтъкна Иванова. Все пак статистиката от РПУ – Велико Търново е достатъчно обезпокоителна и дава представа за картината в национален мащаб: през миналата година от 145 задържани от полицията лица, само една е ползвало защита по Закона за правната помощ при 24 часово задържане. Целта на пилотния проект, който ще стартира в най-скоро време в две големи населени места е този процент да се повиши. Другата важна цел на проекта е да се подобри координацията между адвокатските съвети и полицейските управления при определяне на дежурни адвокати.

"Проектът, иницииран от Институт "Отворено общество", е гаранция за публичността и прозрачността на институцията за правна помощ", каза министърът на правосъдието Миглена Тачева. На представянето в хотел "Радисън" присъстваха още заместник-министърът на вътрешните работи Румен Андреев, Ели Христова от Висшия адвокатски съвет и Сергей Янков, председател на Националното бюро за правна помощ.

 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us