Продължава набирането на доброволци по проект
"Гражданско наблюдение в полицията"
12.06.2008

Продължава конкурсът за доброволци, които Институт "Отворено общество"- София набира по проект "Гражданско наблюдение в полицията" за градовете София и Бургас.

Кандидатите за доброволци - граждански наблюдатели трябва да са навършили 18 г., да са неосъждани, да не са настоящи или бивши служители в системата на МВР и да имат време и желание за полагане на безвъзмезден труд. Продължителността на проекта е 3 месеца.

При проявен интерес, изпращайте автобиография и заявление за участие до 15 юни 2008г. на следните адреси: София 1000, ул. Солунска 56, Институт "Отворено общество" – София или на e-mail yulianascova@osi.bg или Бургас 8000, ул. "Шейново" 102 А, Асоциация "Деметра" или на e-mail: demetra@unacs.bg 

Пълният текст на обявата можете да намерите тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us