Гражданското наблюдение върху работата на полицията
14.02.2006

При 24 часовото полицейско задържане по време на наблюдението не са установени случаи на неправомерно поведение, което да постави под въпрос спазването на основните човешки права на задържаните. Особена тревога обаче буди констатираната практика разпитите със задържаните лица да се провеждат не в обособени стаи за разпит, а в кабинетите на дознатели и оперативни работници. Това са част от изводите в ТРИМЕСЕЧЕН ОБОБЩЕН ДОКЛАД ПО ПРОЕКТ "ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ В РПУ В ГР.СОФИЯ" на Институт “Отворено общество”- София за периода декември 2005 – февруари 2006. Благодарение на уникалната инициатива за независимо наблюдение върху работата на полицията, екипи от доброволци влизат по всяко време и без предупреждение в районните полицейски управления на територията на столицата и разговарят с лицата в местата за задържане, с полицейските служители и имат достъп до документи, които нямат секретен характер.

В тримесечния доклад гражданските наблюдатели отбелязват, че в повечето случаи задържаните лица са били запознати с правата си и нямат оплаквания към отношението на полицейските служители. Изключение правят четири случая, в два от които след проверка на СДВР е установено, че няма нарушаване на основните човешки права на задържаните. Останалите два случая се проверяват. Констатирани са лоша материална база в РПУ –тата, неспазване на чл.44 от Инструкция І-167/2003 по отношение предоставянето на храната на задържаните лица, поради недобро познаване на тази практика, както и на нормативната база. Относно документите по задържане, гражданските наблюдатели констатират някои пропуски относно попълваната информация в документите по задържане, както и факта че не всички регистри се водят регулярно.

В някои от РПУ-тата гражданските наблюдатели откриват добри практики, които могат да бъдат заимствани с цел оптимизиране работата на полицейските служители. Още след първия месец на гражданско наблюдение се наблюдават редица положителни промени.

Проектът "Гражданско наблюдение в районните полицейски управления на гр. София" е инициатива на Институт "Отворено Общество", осъществявана в партньорство с Дирекция на национлана служба "Полиция" (ДНСП), Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) и Столична Община. От началото на проекта (средата на декември 2005) до края на месец февруари 2006 г. са извършени общо 78 посещения в деветте РПУ – та на територията на гр. София. Доброволците са специално обучени за целите на проекта, в тясно сътрудничество с ДНСП и СДВР.

Пълния доклад можете да откриете на www.vblizost.org

За контакти:
Звезда Ванкова, Институт "Отворено Общество", тел. (02) 930 6618
Виолета Драганова, "ПроМедия", тел. (02) 955 5221, 0898 425912

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us