София губи по 100 хиляди лева на ден от гратисчии
03.04.2008

"София губела по 100 хиляди лева на ден от пътувания гратис", пише в днешния си брой вестник "Дневник", позовавайки се на доклада на Институт "Отворено общество" – София "Ефективност на глобите". "Докладът посочва, че проверките за нередовни пътници не са систематични и явни и остават впечатлението, че се правят, за да се наложат повече санкции", посочва вестникът.

"Пътуваш без билет, полагаш обществен труд", пише вестник "Монитор" в материал, посветен на същата тема. Вестникът цитира експерти на "Отворено общество", които препоръчват "въвеждането в най-скоро време на т.нар. бързо производство, в което не се съставя акт за установяване на нарушението, в случаите, когато с помощта на специални технически средства са установени нарушителят, допуснатото нарушение, времето и мястото на извършването му. В този случай събраните доказателства се изпращат на компетентния административно-наказващ орган."

"Актовете на промоция, ако платиш веднага" е заглавието на вестник "Новинар". "Според изследването [на "Отворено общество" – б.р.] събираемоста на глобите ще е много по-голяма, ако хората знаят, че ако си платят веднага, то таксата им ще бъде по-ниска.", пише вестникът. Вестник "Сега" също отделя внимание на доклада, който "показва тоталното безсилие на градския транспорт да се справи с нередовните пътници".

Докладът "Ефективност на глобите", който беше представен на 2 април, се базира на изследване, направено в периода юни 2007 – февруари 2008. основен акцент в него е дейността на отдел "Пътна полиция" и "Столична компания за градски транспорт – София" – ЕООД.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us