Каква е ефективността на глобите и имуществените санкции?
02.04.2008

Събираемостта на глобите от органите на пътна полиция в периода януари-септември 2006 година е била 6%. През последните три години събираемостта на глобите по фиш от Столичната компания за градски транспорт варира между 9 и 19%. Това сочат данните от доклада на Институт "Отворено общество" – София "Ефективност на глобите", който беше представен в хотел "Радисън". Според Мария Иванова от Правна програма на "Отворено общество" основните причини за ниската събираемост са твърде дългата и тромава процедура по налагане и събиране на глоби, липсата на добра организация в някои санкциониращи органи, липсата на ясни критерии, при които се налагат глобите в твърде широкия марж между минималните и максималните им размери, както и липсата на връзка между базите данни на отделните институции.

Докладът на Институт "Отворено общество" – София се базира на изследване, направено в периода юни 2007 – февруари 2008 година, като основен акцент в него е дейността на отдел "Пътна полиция" и "Столична компания за градски транспорт – София" ЕООД. Основните акценти от мненията на фокус групите представи социологът Алексей Пампоров.

"Когато системата за събиране на глоби не работи добре, това създава усещане на безнаказаност и предпоставки за корупция", каза изпълнителният директор на "Отворено общество" Георги Стойчев. В дискусията по доклада участваха представители на КАТ–Пътна полиция, на Сметната палата и на Националната агенция по приходите.

 

 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us