Участници в проект на "Отворено общество"
на работно посещение във Великобритания
17.03.2008

Институт "Отворено общество" -София започна работа по проект "Правна помощ от дежурни адвокати при полицейското задържане". Между 5 и 8 март партньорите по проекта бяха на посещение в Лондон, Челтънхам и Бристол, където се запознаха със схемата за предоставяне на правна помощ по време на полицейското задържане от дежурни адвокати в Англия и Уелс. Участниците имаха възможност да се срещнат с дежурни адвокати, полицейски служители и представители на местното Бюро за правна помощ. От българска страна в срещите участваха представители на Министерството на правосъдието, Националното бюро за правна помощ, Национална служба "Полиция", както и председателят на Окръжния съд, заместник окръжния прокурор, председателят и секретарят на адвокатската колегия във Велико Търново.

Начело на българската делегация беше министърът на правосъдието Миглена Тачева, която се срещна с британския си колега Джак Строу. Министър Тачева разговаря и с лорд Филип Хънт, заместник-министър на правосъдието, с когото обсъди законодателната уредба и организацията на работа по предоставянето на правна помощ в двете страни.

Основната задача на проект "Правна помощ от дежурни адвокати при полицейското задържане" е да се увеличат случаите на използване на правна помощ и да се гарантира определено ниво на качество на услугата. За целта ще бъде извършено обучение на полицейски служители и адвокати, ще бъде разработена процедура за връзка между полицейските поделения и адвокатската колегия и ще се установят стандарти по отношение на предоставянето на услугата - времето на явяване на адвокатите и минималните действия, които трябва да извършат за клиентите. Резултатите от проекта ще бъдат използвани за разработване на стандарти за предоставяне на правна помощ при полицейското задържане, като при нужда ще се направят предложения за съответни промени в Закона за правната помощ.

На снимката: Министър Миглена Тачева и Заза Наморадзе, заместник-директор на Правна инициатива на Институт "Отворено общество".

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us