Национален доклад по проект
"Гражданско наблюдение в полицията"
19.12.2007

Правна програма на Институт "Отворено общество" – София разпространи Национален обобщен доклад "Гражданско наблюдение в полицията за периода юни-август 2007г.". Анализът на събраните данни показва, че седем от общо наблюдаваните 14 показателя на наблюдението трайно не се спазват. Това са изискванията по отношение на организацията и управлението на помещенията в РПУ; осигуряването на правна и медицинска помощ на задържани за 24 часа в полицейски управления лица; осигуряване на преводач при задържане на чужденци. Частичен напредък има по четири от показателите, констатират авторите на доклада: водене на документацията при задържане, предоставяне на храна на задържаните, подобрена е хигиената и състоянието на местата за задържане. По три от показателите е регистрирана положителна промяна след началото на проекта: подобрена е информираността на задържаните за правата им, както и отношението към тях от страна на полицейските служители. Значително по-малко са сигналите за злоупотреба със сила.

Пълният текст на Националния доклад "Гражданско наблюдение в полицията за периода юни-август 2007г." можете да намерите тук.

През отчетния период са извършени общо 291 посещения в 41 Районни полицейски управления в няколко областни градове. Тук можете да намерите докладите за София, Пловдив, Плевен и областна дирекция "Полиция" във Варна и Бургас.

Проект "Гражданско наблюдение в полицията" на Институт "Отворено общество" се осъществява по методология, одобрена от Генерална дирекция "Полиция". В рамките на проекта, доброволци посещават РПУ без предварително предупреждение и следят за спазването на нормативните изисквания по отношение на задържането на лица за 24 часа в полицията.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us