Министър Тачева:
"Изпълнението на Плана за действие се движи в срок"
10.12.2007

"Заложеното в Плана за действие до този момент се изпълнява в набелязаните срокове". Това каза министърът на правосъдието Миглена Тачева по време на работна среща, организирана от Институт "Отворено общество" – София. На нея представители на неправителствения сектор, Министерството на правосъдието и МВР обсъдиха изпълнението на Плана за действие по показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност.

Липсата на единна информационна система в съдебната власт беше една от основните теми, които обсъдиха участниците в дискусията. Министър Тачева заяви, че е спряла за неопределен срок изграждането на нов интернет информационен портал, докато не бъдат отстранени пропуските в имотния регистър, кадастралния регистър и системата за информация за съдимост. Конституционният съдия Владислав Славов, който е и бивш председател на Върховния административен съд също подчерта, че по отношение на компютъризацията и въвеждането на информационните технологии в съдебната система България изостава драматично.

По време на дискусията заместник-министърът на вътрешните работи Румен Андреев заяви, че възникването на новата Държавна агенция по национална сигурност най-вероятно ще предизвика сериозни промени в Закона за МВР. "Изваждането на Националната служба за сигурност от системата на вътрешното министерство може да предизвика не просто промени, но и приемането на изцяло нов Закон за МВР", каза Андреев.

Иванка Иванова, директор на Правна програма към Институт "Отворено общество" – София набеляза приоритетните области, по които ще работи програмата през следващата година: укрепване на капацитета на Министерството на правосъдието и Висшия съдебен съвет за изработване на бюджета на съдебната власт; реформа на системата за приемане на различни нормативни актове и изследване на административния капацитет за прилагане на санкционния режим. Представители и на други неправителствени организации представиха свои приоритети, с които да бъде подпомогната реализацията на Плана за действие по показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност.

Планът за действие беше одобрен от Правителството и от Висшия съдебен съвет през октомври тази година. Той е част от процеса за мониторинг и подкрепа, договорен между България и Европейския съюз. Изпълнението му се следи отблизо от Европейската комисия и липсата на напредък може да послужи като основание за задействане на предпазните клаузи от Договора за членство на България в ЕС.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us