Програми
Гражданско-правни и административно-правни
проблеми на гражданите

29.03.2010

Институт "Отворено общество" – София организира кръгла маса, на която ще бъдат представени резултатите от социологическо проучване на основните гражданско-правни и административно-правни проблеми на гражданите в България. Резултатите от изследването са обобщени в публикация на д-р Мартин Граматиков от Правния факултет на Университета Тилбург (Холандия).

Изследването дава основа за изготвянето на задълбочена оценка на различните правни проблеми на българските граждани и препятствията пред доброто правосъдие. То може да се използва и като ценен източник при планиране на продължаването на реформата на съдебната власт в България.

За участие в кръглата маса, която ще се проведе на 31 март, сряда, в хотел Радисън, са поканени членовете на Комисията по правни въпроси към 41-то Народно събрание, членове на Висшия съдебен съвет и Инспектората към него, представители на Министерство на правосъдието и Инспектората към него, Съюза на юристите и представители на медиите.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us