Програми
Какво е да си бежанец в България?

10.11.2009

Какво значи да бъдеш бежанец в България? Какъв е общественият образ на бежанците у нас? Как да постигнем успешната им интеграция в приемащото общество?

Отговор та тези и други въпрос ще се опитат да дадат участниците в публичната дискусия "Какво е да си бежанец в България?", организирана от Институт "Отворено общество" – София, Центъра за европейски бежански, миграционни и етнически изследвания към НБУ и Центъра за култура и дебат "Червената къща".

В България идват все повече хора, напуснали собствената си родина и търсещи убежище заради войни, конфликти, насилие, политическо или религиозно преследване. Макар те да са тук, всеки със своята лична история, в повечето случаи знаем малко или нищо за тях, за миналото, оставено в страната им и настоящето им сред нас. Дискусията, която ще се проведе на Международния ден на толерантността, ще се опита да постави основите на един по-широк дебат с участие на бежанци, изследователи, представители на граждански организации и държавни институции и журналисти.

Специално участие в дискусията, която ще се проведе на 16 ноември, понеделник, в Центъра за култура и дебат "Червената къща", ще вземе г-жа Милагрос Лейнес, представител на Върховния комисариат за бежанците на ООН в България. Дебатът ще бъде последвана от Панаир на бежанските култури в България. Той ще включва изложби на рисунки, фотографии и лични истории от Ирак, Сирия, Етиопия, Афганистан, традиционни танци от Етиопия, Конго и Индия, както и традиционна храна и напитки от Афганистан, Палестина и Индия.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us