Програми
Оценка на изпълнението на стратегията за съдебната реформа

18.05.2009

Кои са основните постижения и предизвикателства в изпълнението на стратегията за реформа на съдебната власт? Отговор на този въпрос ще бъде потърсен в рамките на дискусията, организирана със съдействието на Институт "Отворено общество" – София. Представители на Министерство на правосъдието, парламентарни комисии, Висшия съдебен съвет, върховни съдилища и Главна прокуратура, Висшия адвокатски съвет, Министерство на вътрешните работи и други държавни институции, съвместно с представители на професионални организации на магистрати и неправителствени организации ще обсъдят независима Оценка на изпълнението на стратегията за съдебна реформа (резюме от доклада можете да намерите тук).

Другите теми, които ще бъдат обсъдени, са борбата с корупцията в съдебната система, ефектите от промените в Конституцията, реформата в съдебното изпълнение, публичното финансиране на правосъдието.

В рамките на дискусията ще бъде представен и анализа "Цената на правосъдието в България", изготвен от експерти на "Отворено общество" (резюме от анализа можете да намерите тук).

В дискусията участва Министърът на правосъдието г-жа Миглена Тачева, която ще представи и приоритетите на правителството за продължаване на реформата в съдебната система. Участниците ще обсъдят и предложат мерки в подкрепа на усилията в тази посока.

Дневният ред на дискусията, която ще се проведе в зала "София" на Гранд хотел София, е достъпен тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us