Програми
Дискусия по Стратегията за съдебна реформа

22.01.2009

Министерството на правосъдието, съвместно с Институт "Отворено общество" – София, организира дискусия по Стратегията за съдебна реформа. В изпълнение на мерките от Плана за действие по показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност, Министерство изготви проект за Стратегия за реформа на съдебната система за периода 2009-2013 г. в сектор "Равен достъп до правосъдие".

Участие в дискусията, която ще се проведе на 23 януари, ще вземат министърът на правосъдието Миглена Тачева и Заза Наморадзе, директор Правна инициатива на "Отворено общество" – Будапеща. В дебата ще се включат и представители на Националното бюро за правна помощ, Висшия съдебен съвет и Инспектората към него, на върховните съдилища и Главна прокуратура, Висшия адвокатски съвет, Министерството на вътрешните работи и други държавни институции, представители на професионални организации на магистрати, неправителствени организации и медии.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us