Програми
Концепция за нов Закон за нормативните актове

16.09.2008

Институт "Отворено общество" – София, заедно с Министерството на правосъдието, организира конференция, на която ще бъде обсъдена концепцията за нов Закон за нормативните актове. Концепцията е изготвена от работна група, създадена със заповед на министъра на правосъдието. Тя включва експерти от държавни институции и неправителствени организации, както и представители на академичните среди.

Концепцията е публикувана на страницата на Министерството на правосъдието.

Дискусията, участие в която ще вземат депутати, експерти и представители на неправителствения сектор, ще се проведе на 19 септември (петък) от 9.30 часа в хотел "Шератон".

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us