Програми
Предоставяне на правна помощ при полицейско задържане

16.06.2008

"Предоставяне на правна помощ при полицейско задържане" е съвместен проект на Министерство на правосъдието, Висшия адвокатски съвет, Националното бюро за правна помощ, Национална служба “Полиция” и Институт "Отворено общество" – София. Основните цели на проекта, който ще бъде представен на 17 юни от 11.00ч. в хотел "Радисън", са да подобри достъпа до правна помощ при полицейско задържане и да осигури стандарти за качество на правната помощ. Проектът трябва да установи и дали наличието на адвокат по време на полицейското задържане, т.е. на най-ранен етап преди началото на наказателното производство, може да допринесе за подобряване на качеството на досъдебното производство.

В основата на проекта стои подписаното на 4 март 2008 г. споразумение за сътрудничество между Институт "Отворено общество" - София и Национална служба "Полиция". Техни партньори в проекта са Министерство на правосъдието, Висшия адвокатски съвет и Националното бюро за правна помощ.

В официалното представяне на проекта на 17 юни ще участват Министър Миглена Тачева, Ели Христова – член на Висшия адвокатски съвет, Румен Андреев - заместник-министър на МВР, представители на Националното бюро за правна помощ, неправителствени организации, журналисти.

За допълнителна информация:
Велислава Делчева, тел. 02/930-66-41; vdelcheva@osi.bg

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us