Програми
Каква е ефективността на глобите?

31.03.2008

"Ефективността на глобите" е доклад на Институт "Отворено общество" – София, който прави оценка на санкционната дейност на няколко административно-наказващи органи. Докладът се базира на изследване, направено в периода юни 2007 – февруари 2008 година, като основен акцент в него е дейността на отдела "Пътна полиция" и "Столична компания за градски транспорт - София" ЕООД.

Докладът ще бъде представен на пресконференция в хотел "Радисън" на 2 април от 10 часа. В представянето ще участват представители на КАТ-Пътна полиция, Столичната компания за градски транспорт, Националната агенция за приходите и Сметната палата.

Дневният ред на събитието можете да намерите тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us