Програми
Дискусия "Свободата на словото в България"

14.01.2007

"Свободата на словото в България" е поредната дискусия от цикъла, посветен на реформата в съдебната система и защитата на правата на човека в България. Обществените дискусии се организират от Фондация "Български адвокати за правата на човека" и Институт "Отворено общество" – София. Те са общо шест и имат за цел да очертаят съответствието на българското законодателство и съдебна практика с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. Дискусията "Свобода на словото в България. Съответствие на българския закон и практика с член 10 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи" ще се проведе на 16 януари (сряда) от 18 часа в Центъра за култура и дебат "Червената къща". Въведение в темата и представяне на основните дискусионни въпроси от адвокат Динко Кънчев.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us