Програми
Дискусия "Решенията на ВКС по наказателни дела"

27.11.2007

Правна програма на Институт "Отворено общество" – София организира дискусия на тема "Решенията на Върховния касационен съд по наказателни дела". На обсъждането, което ще се проведе на 27 ноември (вторник) от 13 часа, ще бъде представено изследване, проведено в рамките на проект на Институт "Отворено общество". Една от основните цели на тази инициатива се състои в установяване и отстояване на принципа на прозрачност в дейността на Върховния касационен съд.

Инициативата представлява първи опит за изграждане на механизъм за осигуряване на по-голяма публичност в дейността на касационната инстанция. Основната дейност на проекта е подробният преглед на решенията на Върховния касационен съд за периода 2002-2004 г., на базата на който се направи оценка на неговата практика за посочените години.

Изследването ще бъде представено от проф. Боян Станков (Варненски свободен университет), адвокат Даниела Доовска (Адвокатско дружество) и Юлия Митева (съветник на министъра на правосъдието по наказателни въпроси). В дискусията ще вземат участие съдии от Върховния касационен съд, в това число и неговия заместник-председател Румен Ненков.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us