Програми
Дискусия "Забрана на дискриминацията"

Фондация "Български адвокати за правата на човека" и Институт "Отворено общество" – София организират поредната дискусия от цикъла, посветен на реформата в съдебната система и защитата правата на човека. Четвъртата поред дискусия, която ще се проведе на 18 октомври 2007 година в Центъра за култура и дебат "Червената къща", е на тема "Забрана на дискриминацията - съответствието на българския закон с чл.14 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи." Въведение в темата и представяне на основните дискусионни въпроси ще направи адвокат Даниела Михайлова.

Дискусиите са общо шест и ще имат за задача да очертаят съответствието на българското законодателство и съдебна практика с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us