Програми
Дискусия "Гаранции на правото на собственост в България"

"Гаранции на правото на собственост в България. Съответствие на българския закон и практика с чл.1 от Протокол 1 към Европейската конвенция за правата на човека" ("Guarantees for the right to peaceful enjoyment of one’s property in Bulgaria. Compliance of the Bulgarian law and practice with Article 1 to Protocol 1 of the European Convention on Human Rights.") Това е темата на поредната дискусия, организирана от Фондация "Български адвокати за правата на човека" и Институт "Отворено общество" – София. Тя е част от серията обществени дискусии относно реформата на съдебната система и защитата на правата на човека в България.

Адвокат Светла Маргаритова ще направи въведение в темата и представяне на основните дискусионни въпроси за съответствието на българския закон и практика с установените стандарти относно прилагането на чл. 1 от Протокол 1 от Eвропейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, съгласно доклада на Холандския институт за правата на човека.

Темата би представлявала интерес за студенти в областите право, политически науки, европеистика и публична администрация, за практикуващи юристи и за активисти на правозащитни организации.

Дискусията ще се проведе на 20 септември 2007 година (четвъртък) от 18.00 часа в Червената зала на Центъра за култура и дебат "Червената къща", ул. Любен Каравелов №15.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us