Програми
Среща на Министерство на правосъдието
и неправителствените организации

На 20 септември 2007 година от 10.00 в зала Матти Д на НДК ще се проведе среща на неправителствените организации и Министерство на правосъдието, посветена на краткосрочните приоритети от развитието на реформата на съдебната власт в България.

По време на срещата ще се обсъжда подготвения от Министерство на правосъдието проект на План за действие за изпълнение на препоръките на Европейската комисия, който ще бъде предложен за одобрение на правителството през м.Септември. Според последния доклад на Европейската комисия, Правителството трябва да представи и съгласува такъв план с Брюксел до м. oктомври.

Срещата е продължение на проведената на 20 юли 2007 година дискусия, на която неправителствените организации заявиха готовност да участват с предложения при изработването на плана на действие и актуализиране на цялата стратегия за реформа на съдебната система. Ще участват представители на Съюза на съдиите в Република България, Институт "Отворено общество" - София, Български адвокати за правата на човека, Български хелзинкски комитет и други организации с опит с реформата в съдебната система.

С пълният текст на Плана може да се запознаете на http://www.mjeli.government.bg/messages.aspx или http://www.legalreformwatch.info/ 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us