Програми
Дискусия "Право на справедлив процес в разумен срок"

21.06.2007

Фондация "Български адвокати за правата на човека" и Институт "Отворено общество" – София организират серия от обществени дискусии относно реформата на съдебната система и защитата на правата на човека в България. Дискусиите ще бъдат общо шест и ще имат за задача очертаване на съответствието на българското законодателство и съдебна практика с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.

На 27 юни 2007 година (сряда) от 18.00 часа в Центъра за култура и дебат "Червената къща", ул. Любен Каравелов 15, ще се проведе втората дискусия с тема "Право на справедлив процес в разумен срок (гражданско-правни аспекти). Съответствие на българския закон и практика с установените стандарти относно прилагането на чл. 6 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи". Въведение в темата и представяне на основните дискусионни въпроси от адв. Здравка Калайджиева.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us