Програми
Правна програма на ИОО организира кръгла маса

10.09.2014

Правна програма на Институт "Отворено общество" – София организира кръгла маса, на която ще представи своето изследване "Какво (не) знаем за председателите на върховните съдилища в държавите членки на Европейския съюз". Тя ще се проведе на 11 септември 2014 г. (четвъртък) от 14:00 до 16:00 часа в зала Матти-Д на НДК – София, пл. България 1 (малката сграда на НДК).

Изследването представя сравнителен преглед на професионалните профили и на процедурите за назначаване на председателите на върховните съдилища в държавите членки на ЕС. То показва различните гаранции за независимост на съда, заложени в нормативните актове и в правната култура на разгледаните държави. Наред с това изследването откроява някои различия между възприетия в България модел за подбор и назначаване на висши длъжности в съдебната система и установената практика в останалите държави членки на ЕС.

Текстът на изследването "Какво (не) знаем за председателите на върховните съдилища в държавите членки на Европейския съюз" можете да намерите тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us