Програми
Резултати от гражданското наблюдение в
Специалните домове за временно настаняване на чужденци

06.02.2012

Институт "Отворено общество" – София ще представи доклад, който обобщава резултатите от гражданското наблюдение в Специалните домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) на МВР. По време на представянето, което ще се състои на 7 февруари, вторник, в столичния хотел Радисън, ще бъдат представени констатациите по проекта за периода януари–юни 2011 г.

Докладът включва констатациите на гражданските наблюдатели по проблемите за достъпа на настанените чужденци в СДВНЧ до адвокат, преводач, медицинска помощ и организацията и управлението на домовете. Констатираните проблемни области ще бъдат дискутирани със зам.-министъра на вътрешните работи и представители на Дирекция "Миграция" на МВР, Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР, Държавната агенция за бежанците, Държавна агенция за закрила на детето и Български хелзинкски комитет.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us