Програми
"Отворено общество" представя доклад по проект
"Гражданско наблюдение в полицията"

27.09.2011

Институт "Отворено общество" – София и Главна дирекция "Охранителна полиция" на МВР организират публично представяне на окончателния национален доклад по проекта "Гражданско наблюдение в полицията". По време на събитието ще бъдат представени основните изводи по проекта за периода август 2010 г. – май 2011 г., както и препоръките на гражданските наблюдатели по проблемите за достъпа на задържаните лица до адвокат, медицинска помощ, преводач и организацията и управлението на помещенията в РУП.

Участие в събитието, което ще се проведе на 29 септември в Гранд Хотел София, ще вземат представители на МВР, Върховна касационна прокуратура, както и Националният Омбудсман на Република България.

Програмата на събитието можете да намерите тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us