Програми
Изследване "Оценка на приложението
на Закона за правната помощ"

23.06.2011

Правна програма на Институт "Отворено общество" – София ще представи изследването си "Оценка на приложението на Закона за правната помощ 2007-2011". Изследването е резултат на от осъщественото от програмата независимо наблюдение върху проблемите на системата за правна помощ.

Участие в дебатите, които ще се проведат на 24 юни в столичния хотел Радисън Блу, ще вземат омбудсманът на Република България Константин Пенчев, съдията от Софийския апелативен съд Красимир Шекерджиев, Даниела Доковска, председател на Висшия адвокатски съвет, Вася Илиева, председател на Национално бюро за правна помощ, представители на Министерството на правосъдието, на неправителствени организации и др.

Осигуряването на равен достъп до правосъдие за българските граждани е един от трите основни приоритети на Правната програма на Институт "Отворено общество" – София. Програмата участва в подготовката и приемането на новия Закон за правна помощ и разглежда продължаването на реформата в тази област като важна предпоставка за утвърждаване на принципа на върховенство на закона у нас.

Пълен текст на изследването "Оценка на приложението на Закона за правната помощ 2007-2011" можете да прочетете тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us